070-5283738 info@360-inside.se

Projekt för Region Jämtland/Härjedalen. En virtuell rundvandring i ”Ambuss” som transporterar patienter till regionsjukhuset i Umeå.